Zakonsko zvezo med moškim in žensko je ustanovil Bog s stvarjenjem Adama in Eve. V 1 Mz 2,24 je rečeno: "Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso."

V evangeliju po Mateju (19,4-5) pa vidimo Jezusa, ko se sklicuje na to mesto: "»Ali niste brali, da ju je Stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso?"

Dodatne informacije