Verjetno je v življenju res precej več vprašanj kot odgovorov in tako mnoga ostanejo neodgovorjena.

Tudi v življenju po veri je tako.

Bog je skrivnost, njegova ljubezen je nedojemljiva in njegovo delovanje presega naše zmožnosti razumevanja. Kljub temu pa vera nikdar ni nasprotna razumu in kliče po njegovi osvetlitvi.

Katoliški odgovori so ubesedenje skrivnosti katoliške vere v njenih konkretnih oblikah in izzivih.

V tej preprosti obliki so predvsem prevodi odgovorov, ki jih lahko najdete na Catholic Answers (catholic.com) - zanesljivem, aktualnem in cerkvenemu učiteljstvu zvestem viru.

Ni prispevkov v tej kategoriji. Če je prikazana podkategorija na tej strani, lahko vsebuje prispevke.

Dodatne informacije