Kdor si domišlja torej, da je doumel /Sveto pismo/ ali kateri koli
njegov del, a s tem razumevanjem ne gradi dvojne ljubezni do Boga in
bližnjega, ta ga še ni razumel. Če pa je kdo - po drugi strani - našel
pri svojem študiju kakšno koristno misel za gradnjo ljubezni, ne da bi
pri tem zadel pristno avtorjevo misel v odlomku, ki ga razlaga, ni
storil pogubne napake in se ni niti malo zlagal.

 (...)
Kdor misli drugače kot sveti pisatelj se moti, ker /Sveto pismo/ ne
laže. In vendar če se moti, - kakor sem začel razlagati - ko podaja
tolmačenje, ki gradi ljubezen, cilj zapovedi, se moti kot človek, ki je
po pomoti skrenil s ceste in koraka naprej čez polja k cilju, kamor tudi
sicer vodi cesta. Seveda pa je treba popraviti njegovo zmoto in mu
pokazati, da je veliko bolj koristno, če hodi po cesti. Za bati se je
namreč, da bo ubiral prečna in kriva pota, če se navadi stranpotov. (...)

                                     sv. Avguštin, /Doctrina christiana/, L. I., C. XXXVI-XL.

Dodatne informacije