Sveto pismo pravi (Jak 5,16): »Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega.« Svetniki v nebesih so nedvomno pravični, saj nič nečistega ne more priti v nebesa (prim. Raz 21,27). Prav tako pa so svetniki  tudi del mističnega Kristusovega telesa, ker jih smrt ni ločila od nas, temveč nas obdajajo kot velik oblak pričevalcev (prim. Heb 12,1). Oni stojijo pred Božjim prestolom in Bogu prinašajo naše molitve (prim. Raz 5,8) ter nas s tem spodbujajo v dobri tekmi življenja. Priprošnja, posredovanje za drugega med udi Kristusovega skrivnostnega telesa je Bogu všeč (prim. 1 Tim 2,1-4) in jo celo zapoveduje (prim. Jn 15,17). Svetniki v nebesih živijo ljubezen v polnosti, kako torej ne bi posredovali za nas, svoje brate in sestre? (vir: Catholic Answers)

Dodatne informacije