OČE
Jezusova, Frančiškova in moja skrivnost

 

 

1. dan

UPOGIBAM SVOJA KOLENA PRED OČETOM

(Ef 3,14)

 

NAMEN:

Da bi vstopili v duhovne vaje prebujeni v zavesti, da so to dnevi osebnega srečevanja z Gospodom. Da je to čas posebej namenjen poglobitvi odnosa z Očetom po Kristusu v moči Svetega Duha. Smo sinovi v Sinu!

 

BOŽJA BESEDA:

Ef 3,14-21

Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina,  ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen.

 

 

SPREHODI SE ŠE ENKRAT SKOZI ODLOMEK IN ZAPIŠI MISLI, KI SE PREBUJAJO V TEBI PRI POSAMEZNIH DELIH. RAZDELITEV, KI SLEDI, TI JE MORDA LAHKO V POMOČ …

 

     ©          upogibam svoja kolena

     ©          naj vam da

     ©          po bogastvu svojega veličastva

     ©          da se po njegovem Duhu

     ©          močno utrdite v notranjem človeku

     ©          naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih

     ©          ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni

     ©          mogli z vsemi svetimi doumeti

     ©          kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina

     ©          spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje

     ©          da bi se izpolnili do vse Božje polnosti

     ©          Njemu pa, ki more po moči, katera deluje v nas

     ©          v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo

     ©          njemu slava v Cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov

 

Dodatne informacije