KARDINAL O ČISTOSTI

Iz nagovora kardinala dr. Franca Rodeta ob stoletnici kronanja slike brezjanske Matere Božje:

“Ko govorimo o srečni družini, ne moremo mimo pogojev, ki so zanjo potrebni. Eden od njih je nedvomno čisto življenje v letih pred zakonom. Zanimivo, da si ta misel ponovno utira pot med mladimi od ZDA do Rusije, pri nas pa si o tem skoraj ne upamo spregovoriti. Pesnik Paul Claudel je leta 1906 pisal svojemu prijatelju Rivie`ru: »Ne verjemi tistim, ki trdijo, da je mladost doba zabave. Mladost ni za uživanje, ampak za junaštvo. Da, potrebno je junaštvo mlademu fantu, da se upira skušnjavam, ki ga obdajajo, da verjame v nauk, ki ga drugi prezirajo, da je sam proti vsem, zvest proti vsem. Toda, ‘zaupajte, jaz sem svet premagal’ … Krepost bo iz tebe naredila moža. Čistost te bo naredila čvrstega, gibčnega, lahkotnega, prodornega, jasnega kot zvok trobente, žarnega kot jutranje sonce. Življenje se ti bo zdelo polno okusa in resnosti, svet poln smisla in lepote.«

Da, čistost je lepa in smiselna in je v skladu z našim najglobljim hotenjem. Kajti človek ni samo meso in kri, ampak tudi duh in duša z zahtevami, ki so močnejše od telesnih. Biti hlapec le-teh v nenehnem pehanju za minljivimi užitki pomeni ožiti in siromašiti življenje s končnim občutkom praznine in razočaranja.

Čistost je tudi odgovornost do sebe, do živih sil, ki jih je Stvarnik položil v človeka; je odgovornost do naroda. Od mladih, od njihovega odnosa do lastnih življenjskih sil je odvisno, ali bo narod čez sto let še obstajal.

Čistost pomeni dojemanje telesa kot nekaj svetega, nekaj, na kar je treba gledati z očmi vere in ljubezni. To ni prezir ali odklon spolnosti, ampak duhovna moč, ki človeka osvobaja sebičnosti in ga pripravlja, da spoštuje drugega. Čistost je pot do zrele ljubezni, ki je sposobnost darovanja drugemu.”

Dodatne informacije