S precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da svetniki na splošno ne poznajo naših misli. V posebnih okoliščinah pa, ko so naše misli lahko pomembne zanje, pa jim jih Bog omogoča spoznati (na primer, ko se obrnemo na svetnika s prošnjo ali kaj podobnega…). Lahko torej rečemo, da svetniki vedo za naše prošnje, s katerimi se obračamo nanje, in da jim Bog omogoča poznavanje tudi drugih stvari, ki se jih tičejo (recimo časti, ki jim jo izkazujemo…), vendar pa nimajo neomejene možnosti spoznavanja človeških misli in okoliščin. (vir: Catholic Answers)

Dodatne informacije