Srce Boga Očeta - skrije me

Skrbna Očetova ljubezen - obdaj me

Blage Očetove dlani - pobožajte me

Sijaj Očetovih oči - razsvetli mojo temo

Dotik Očeta - ozdravi me

Beseda Očeta - preustvari me

Tišina Očeta - objemi me

Duh Očeta - dihni v me

Sin Očeta - ljubi me

Usmiljenje Očeta - vžgi me

Življenje Očeta - obudi me

Ljubezen Očeta - klesaj me

Ogenj Očeta - ogrej me

Nedložnost Očeta - oživi otroka v meni

Spomin Očeta - varuj me

Navzočnost Očeta - bodi moje upanje

Krotkost Očeta - nasiti me

Voda Očeta - napolni me

Usta Očeta - povejte mi resnico

Bližina in varnost Očeta - izlijta se name

Čistost Očeta - povrni mi dostojanstvo

Plemenitost Očeta - bodi moj zaklad

Tenkočutnost Očeta - pokaži mi lepoto

Ranljivost Očeta - razoroži me

Veselje Očeta - odvzemi mojo žalost

Solze Očeta - spreobrnite me

Ramena Očeta - sprejmite me

Kolena Očeta - bodite moj počitek

Lice Očeta - bodi moje zavetje

Moč Očeta - bodi moja krepkost

Čas Očeta - pretakaj se v meni

Zvestoba Očeta - ukorenini se v meni

Svoboda Očeta - ustvari v meni nova obzorja

Trpljenje Očeta - naredi v meni prostor za križ

Stopala Očeta - usmerjajte moje korake

Ponižnost Očeta - zlomi moj napuh

Zaupanje Očeta - deni me na svoje srce

Volja Očeta - uči me sprejeti ljubezen

Slava Očeta - razodevaj se v meni

 

Ti, ki Si moj Oče

Ti, ki me ustvarjaš iz ljubezni

Ti, ki si vedno s scojimi otroki

Ti, ki se nenehno daruješ

 

   Bodi slavljen

   Bodi vzvišen

   Bodi ljubljen

 

   ABBA, vate zaupam

   Vate verujem

   Tebe ljubim

   AMEN!

 


Dodatne informacije