Življenje na videz,
navidezno življenje torej,
tisto na površini bivanja,
tisto, ki je krinka
posameznika v množici in pred njo.

Življenje na videz,
podoba cirkusa sejma in trgovine,
podoba kupljene veselosti, ki jo prodaja izvotljena
žalost.

Ohlapni stiski hladnih rok,
zmedena, priliznjena in prisiljena besedičenja,
hahljanje denarju in časti,
klanjanje položajem, nazivom in naslovom.

Mimogrede se čas izteče,
življenje na videz dobi svoj dokončni izraz,
svojo dokončno podobo in definicijo.

To je nedonošeno življenje,
to je nedoživeto življenje,
to je hlinjena resničnost in ponarejena dejanskost,
to je nedoživeto življenje,
to je izgubljeno rojstvo in zapravljen čas bivanja,
to je rojstvo in smrt v enem samem hipu.
Visoko na nebu žarijo zvezde.

(Ingrid Merc)

Dodatne informacije