OPOMBE K ODLOMKU Joz 3 - 4

 

3. poglavje

Poglavje je sestavljeno po koncentričnem pripovednem vzorcu: a b c č d č(c)b(a). Na začetku in na koncu imamo odhod in prihod z ustreznimi zemljepisnimi podatki; na drugem in predzadnjem mestu so navodila in njihovo izvajanje; sledi vrsta govorov: Józue ljudstvu, Józue duhovnikom, Bog Józuetu, Józue duhovnikom (posredno, znotraj Božjega govora), Józue ljudstvu. V središču vsega dogajanja so Božje besede.

3    skrinjo GOSPODA: GOSPODOVA skrinja ima tukaj pomen bojnega zavetja in vsebuje listino zaveze: je neke vrste prenosno svetišče.

4    Razdalja, ki jo mora ljudstvo upoštevati (pribl. 900 m), je kultnega pomena in hoče poudariti svetost skrinje zaveze, po kateri je navzoč Bog sam.

5    Ljudstvo se mora posvetiti, saj le tako lahko sodeluje pri razglasitvi Božje slave (prim. 2 Mz 19: Sinaj in zapovedi; 4 Mz 11,18: prepelice). Le posvečena oseba je lahko Božja priča.

10  Seznam sedmih ljudstev, ki so prebivali v Kánaanu, najdemo tudi v 5 Mz 7,1 in Joz 24,11. Navadno jih je na seznamu le šest (prim. 9,1; 11,3; 12,8; 2 Mz 3,8.17; 5 Mz 20,17; Neh 9,8) ali pa samo pet (prim. 2 Mz 13,5).

13  kakor nasip: isti izraz srečamo v 2 Mz 15,8. Pisec dogodek namerno primerja s prehodom čez Trstično tj. Rdeče morje. Nenadno in čudežno ustavitev Jordana bi lahko primerjali z dogodkom iz l. 1267 po Kr., ko se je v noči od 7. na 8. december strm breg zrušil v korito reke in za celih 24 ur zaustavil jordanske vode, kakor poroča arabski zgodovinar Nuvairi.

15  vse dni žetve: gr. dodaja pšenične. V tem času se je na severnih gorah topil sneg, kar vrstica jasno poudarja z besedami: Jordan namreč vse dni žetve napolnjuje svoje struge.

16  MT ni povsem jasen in gr. ga razume drugače: vode, ki so pritekale od zgoraj, so se ustavile, postavljen je bil namreč silno velik jez daleč naokrog, vse do meja Kirját Jearíma ... – Adámu: današnji Damije, kakih 25 km severno od Jerihe. – Caretánu: ni popolnoma znano, kje je bil ta kraj. Nekateri mislijo, da gre za današnji Karn Sartabe, 379 m visok hrib, 6 km zahodno od Jordana.

 

4. poglavje

Poglavje je sestavljeno iz dveh delov: prvi govori o zastopnikih rodov (v. 1–8), drugi pa o duhovnikih (v. 15–21). Obe poročili služita kot pouk o pomembnosti dvanajstih kamnov.

6    povprašajo vaši sinovi: gre za podobno formulacijo kakor v 2 Mz 12,26; 13,14; 5 Mz 6,20. Besedilo je namenjeno prihodnjim rodovom v pouk, kako Bog rešuje svoje ljudstvo.

11  in duhovniki: gr. ima in kamni, morda prav zaradi težave v besedilu, kjer je rečeno, da so duhovniki ostali v Jordanu.

16  skrinjo pričevanja: izraz, ki je spremenjena oblika običajnega izraza skrinja zaveze, najdemo v Joz samo na tem mestu; nanj že vpliva duhovniško izražanje (prim. 2 Mz 25,16.22; 30,6.36).

19  desetega dne prvega meseca: po 2 Mz 12,3 datum pripravljanja pashe. Vrstica je uvod v praznovanje, o katerem poroča Joz 5,10–12. – v Gilgálu (›kolo, krog‹): ne vemo natančno, kje je bil ta kraj, gotovo pa ni ležal daleč od Jordana. Nekateri menijo, da je to današnji Eteleh, 5 km severovzhodno od Jerihe. V času monarhije je bil kraj zbirališče romarjev.

24  Vrstica poudarja čudežni pomen prehoda in mu daje univerzalni značaj; v odrešitveni zgodovini je čudež očitno znamenje odrešenjske Božje volje.

 
 

MISLI OB ODLOMKU Joz 3 - 4

 

Iz govorov Origena, duhovnika, o Jozuetovi knjigi (4. homilija, 1)

Prehod čez Jordan

 

Skrinja božje zaveze je vodila božje ljudstvo čez Jordan. Duhovniki in leviti so obstali, vode pa so božjim služabnikom izkazale čast, se ustavile, nakopičile in pustile božjemu ljudstvu varno pot. Ne čudi se, kristjan, ko bereš te zgodbe pri judovskem ljudstvu. Saj si pri krstu stopil v jordansko vodo in božja beseda ti obljublja še večje in bolj vzvišene reči: na svojem potovanju boš šel celo v višave, proti nebesom.

Poslušaj Pavla, ki pravi pravičnim: Tedaj bomo odneseni na oblakih, in tako bomo vedno z Gospodom. Pravičnemu se ni bati ničesar. Vse mu služi.

Končno ti Bog tudi po preroku obljublja: Če pojdeš skozi ogenj, te plamen ne ožge, zakaj jaz, Gospod, sem tvoj Bog. Pravični je torej povsod doma in vse mu mora služiti. Nikar ne misli, da se je to zgodilo nekoč, tebi pa, ki to bereš, se to ne bo zgodilo. Vse se bo skrivnostno ponovilo. Kajti tudi ti si zapustil temo malikovanja in, ko želiš priti do spoznanja božje postave, si že odšel iz Egipta.

Ko si postal katehumen in si začel živeti po zapovedih Cerkve, si šel prek Rdečega morja. Vsak dan stopaš skozi puščavo in si prizadevaš poslušati božjo besedo ter gledati v božjo slavo odeti Mojzesov obraz. Toda ko boš pristopil k skrivnostnemu studencu krsta in boš vpričo duhovnikov in diakonov prejel spoštovanja vredne in čudovite zakramente, ki jih poznajo le tisti, ki jih smejo poznati, glej, tedaj boš stopil čez Jordan s pomočjo duhovniške službe v obljubljeno deželo. Za Mojzesom je vodil božje ljudstvo Jozue, tvojo novo pot pa bo vodil Jezus.

Tedaj boš ob misli na tako velike in tolike božje čudeže razumel, da se je tudi pred teboj razdelilo morje in da so se ustavile vode. Tedaj boš lahko molil: Kaj ti je morje, da se umikaš, in tebi Jordan, da se ustavljaš? Kaj vam gore, da se plašite kot ovni, in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? In slišal boš božji glas, ki pravi: Trepetaj, zemlja pred božjim obličjem, trepetaj pred Gospodom, živim Bogom. On daje vodo iz skale, studence vode iz pečine.

VZPOREDNA MESTA Joz 3 - 4 (Reference)

 

3. poglavje

 

2   1,11

3   4 Mz 10,33   5 Mz 31,9

5   7,13   2 Mz 19,10.15   3 Mz 11,44   Sod 6,13   Jer 10,10   23,36  

Ps 42,3   84,3   Dan 6,27   Mt 16,16

10 2 Mz 34,9   5 Mz 7,1

12 4,2.4

13 2 Mz 14,22   Iz 11,15

15 Ps 114,3   1 Krn 12,16   Sir 24,24

16 2 Mz 14,21–22

17 4,3

 

4. poglavje

 

1   5 Mz 27,2

2   3,13

3   3,17   5 Mz 27,2

4   3,12

5   3,17

6   4,21–26   2 Mz 12,26   13,14   5 Mz 6,20

7   2 Mz 28,12

9   1 Mz 35,20

12 4 Mz 32,29

14 3,7

20 3,8

23 2 Mz 14,21

24 2 Mz 14,31   15,16   Ps 44,3   89,14   98,1   118,15–16

Dodatne informacije