Kraljica vesoljstva

Na začetku 20. stoletja je papež Leon XIII. posvetil človeški rod presvetemu Jezusovemu Srcu. Petindvajset let zatem je papež Pij XI. razglasil praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Leta 1942, medtem ko je človeštvo krvavelo v drugi svetovni vojni, je papež Pij XII. posveti svet brezmadežnemu Marijinemu Srcu. Dvanajst let potem, 1. novembra 1954, pa je isti papež razglasil Marijo za Kraljico vesoljstva.

Marijansko načelo analogije, podobnosti med Materjo in Sinom, je bil v tem primeru uporabljeno kot orodje, s katerim je Cerkev počastila Božjo Mater s še enim čudovitim poklonom.

Kristus je Kralj vesoljstva kot Bog in vesoljni Odrešenik, Marija je Kraljica po svoji pridruženosti Sinovemu poslanstvu, v moči svojega Božjega materinstva. Po padcu v greh, je vse stvarstvo ječalo pod satanovim vladarstvom in v suženjstvu pokvarjenosti. Na Kalvariji nas je Jezus Kristus odrešil in nas osvobodil suženjstva: iztrgal nas je iz oblasti teme in nas povedel v kraljestvo luči. Marija je vredna kraljevske časti zato, ker je sodelovala s svojim Sinom pri tej rešitvi.

Kristusovo kraljestvo, v katerem kraljuje tudi Devica Marija, nima mej in omejitev: ne v času, ne krajevno in ne kar se tiče podanikov. Zato ne preseneča, da Mati nemalokrat nosi tudi nazive: Kraljica nebes, Kraljica vse zemlje, Kraljica vic… Celo Kraljica pekla jo imenujejo – ne samo, ker se prebivalci kraljestva teme morajo prikloniti pred njo, temveč predvsem zato, ker z močjo, ki jo podeljuje njen Sin, neprestano zavira delo satana in drugih hudobnih duhov. Marijino kraljestvo ima dve stopnji: prva je časovna, zemeljska, v kateri se kraljestvo širi; druga je eshatološka, dokončna, nebeška.

Dva tisoč let se Cerkev trudi vzpostaviti Kristusovo kraljestvo v srcih ljudi. Danes je še bolj kot v preteklosti potrebno, da veselo oznanilo kraljestva ponesemo ljudem po Mariji. Moderni človek, ki je pozabil na Boga in postal suženj lastnih izumov, potrebuje pomoč. Moramo ga prijeti za roko in ga – kot težkega bolnika – prinesti k Marijinim nogam. Da bi bil Kristus ponovno sprejet, spoštovan, ljubljen in bi se njegovo kraljestvo širilo, naj vsi kristjani, predvsem pa Bogu posebej posvečeni, skrbijo, da bo vedno bolj spoštovana in ljubljena njegova Mati Marija.

Naj pride Kristusovo kraljestvo, naj pride po Mariji!

Dodatne informacije