Mati vseh ustvarjenih bitij

Tudi angeli in ljudje smo Marijini otroci, toda na drugačen način in v drugem redu stvari. Kristus je Marijin sin po naravi, mi pa smo njeni otroci glede na življenje milosti in slave. A vendar gre za resnično, stvarno materinstvo, prepojeno s čudovito materinsko ljubeznijo, ki ji ni enake v stvarstvu.

Ker je Mati učlovečeni Besedi, je Marija tudi naša Mati. S spočetjem Kristusa, vesoljnega Srednika in Glave mističnega telesa, je Marija na duhoven način spočela tudi vse ude, ki z Glavo tvorijo eno telo. Kristus je namreč Srednik, ki v sebi združuje slučajnostno in absolutno, časno in večno, vidno in nevidno ter združuje stvari z njihovim Stvarnikom. Prvorojeni iz Očeta kot Bog in človek v sebi vse združuje v veliko Božjo družino.

Marija je Mati te velike Božje družine. Radostna in žalostna Mati. Če ji je Božje materinstvo prineslo neizmerne radosti, ji vse do danes materinstvo nas odrešenih povzroča mnogo bolečin. A iz teh bolečin smo mi rojeni. Prav zaradi njih je Devica Marija skupaj s svojim Sinom in v popolni odvisnosti od njega tudi Soodrešiteljica. Ob vznožju križa je Mati, v popolni notranji združenosti s svojim trpečim Sinom našim Odrešenikom Jezusom Kristusom, aktivno sodelovala v delu odrešenja. Pod križem Marija ni samo mati umirajočega Sina, ki se daruje za človeštvo, ampak mu je – po skrivnostnem Božjem načrtu – pridružena v odreševanju. V teh trenutkih je bila Marijina duša zlita z Jezusovo. Njena volja je bila enaka Sinovi, in skupaj z njim se je ponudila Očetu v najvišjo žrtev. Njene bolečine so bile pridružene Sinovim. Njena zasluženja so se pridružila neskončnim zasluženjem njenega Sina.

Tu se razodeva eden temeljnih principov marijanske teologije, ki izraža dejstvo, da je bila Mati aktivno udeležena v delu odrešenja, ki ga je izvršil njen Sin. Božja Mati, je po Božji volji na čudovit način vključena v odrešenje in posvečevanje vseh ljudi. Ta udeleženost ji omogoča, da skupaj s Cerkvijo – vendar vsaka na svoj način – aktivno sodeluje pri razširjanju in podeljevanju milosti odrešenja vernikom. Še več… vsaj odkar je bila Mati z dušo in telesom vzeta v nebo, nobena milost ne pride do ljudi, noben tok Božjega življenja ne priteče iz Glave v mistično Telo, ne da bi bila pri tem na svoj materinski način udeležena tudi Božja in naša Mati.

Mati »stoji« v nebesih pred svojim Sinom kot vesoljna Priprošnjica, Srednica vseh milosti in Zagovornica vseh njenih otrok. Marija ni samo Božja Mati, kot jo je slovesno razglasil koncil v Efezu leta 431, ampak je tudi Mati vsega ustvarjenega. Je naša resnična Mati v redu milosti in slave.

Marijino materinstvo je čudovito tudi zato, ker sega v vsak čas in do vsakega posameznega človeka. Kot Soodrešiteljica je Marija svoje poslanstvo že izvršila skupaj s svojim Sinom na Kalvariji. Kot Srednica vseh milosti pa se njena vloga razteza skozi čas in se bo končala šele ob koncu sveta z odrešenjem njenega poslednjega izvoljenega otroka.

Dodatne informacije