Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. (Evangelij po Janezu)

V oltarnem zakramentu je zaobjeta vsa skrivnost našega odrešenja. (sv. Tomaž Akvinski)

Jezus je postal kruh življenja, da bi nasitil lakoto, ki jo čutim po njem, in je postal lačen, da bi jaz mogla zadovoljiti njegovo ljubezen do mene. (bl. Mati Terezija iz Kalkute)

Evharistična daritev je izvir, središče in vrhunec celotnega krščanskega življenja. (Janez Pavel II.)

Evharistični kruh je kruh, ki nas dela podobne Jezusu, da bi vsi postali en sam, isti kruh, eno samo, isto telo. (Louis Evely)

Kristus, ki sedi na Očetovi desnici, neprestano deluje v svetu, zato da bi ljudi tesneje združil s seboj, in sicer tako, da jim daje v hrano svoje lastno telo in svojo lastno kri … (Dogmatična konstitucija o Cerkvi)

Evharistija nam je dana zato, da bi postali istega telesa in iste Krvi s Kristusom. (Ciril Jeruzalemski)

Evharistija združuje povedni naklon – »Jaz sem vaš Gospod, križani in vstali« - z velelnim naklonom – »Služite vstalemu Gospodu v križanih bratih«. (Philip J. Rosato)

Evharistija postane za nas ne samo hrana za naše duše, ampak tudi spodbuda ljubezni do bratov, ki potrebujejo pomoč, razumevanje in solidarnost. (Pavel VI.)

Gospod ni v tabernaklju zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker je rad blizu človeškim otrokom. Poleg tega pa ve, da potrebujemo njegovo navzočnost. (sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein)

Evharistija je vrhunec in krona vseh zakramentov. (Dionizij Areopagit)

Evharistija vsebuje pomen, bolečino in blaženost našega bivanja. (Karl Rahner)

Ko boš imel Boga v srcu, boš imel v posesti Gosta, ki ti ne bo več dal počitka. (Paul Claudel)

Srečati Kristusa in biti z njim združeni je dolžnost kristjanov, ki naj jo uresničujejo tako, da se udeležujejo zakramenta Kristusove daritve ali zakramenta miloščine ubogim. (sv. Avgušin)

Če delimo med seboj nebeški kruh, kako bi med seboj ne delili zemeljskega? (Didache)

Jesti to jed in piti to pijačo pomeni ostati v Kristusu. (sv. Avguštin)

Evharistija nam nudi Božji pašnik, ki je tako utrjen, da svet, meso in hudi duh ne morejo nič zoper nas. (sv. Albert Veliki)

Vse vesolje ni vredno nič v primerjavi s tem Bogom – mojim! – v votlini, kjer se je hotel roditi, in v norosti ljubezni svete evharistije. (sv. Jožef Marija Escriva de Balaguer)

Če bi ljudje poznali vrednost evharistije, bi morala dostop do cerkva urejati policija! (sv. Terezija Deteta Jezusa)

Evharistija je Cerkev v »popku«. Cerkev je evharistija, ki se je razcvetela. (Piero Coda)

Skrivnost, ki zmede človeški razum: življenje se hrani s smrtjo. Samo v evharistiji se življenje hrani z Življenjem. (Helder Camara)

Ne recite, da ste grešniki in da si zato ne upate pristopiti k svetemu obhajilu! Bilo bi tako, kot če bi rekli, da ste preveč bolni in da zato nočete ne zdravnikov ne zdravil. (sv. Janez Marija Vianney)

Tabernakelj nam zagotavlja, da je Jezus postavil šotor med nami. (bl. Mati Terezija iz Kalkute)

Naravna ljubezen hoče tri stvari: prisotnost ljubljene osebe, njeno popolno posest in popolno zedinjenje z njo. Jezus je v nadnaravnem redu temu zakonu ljubezni v polnosti zadostil z evharistijo. (Peter Juiljan Eymard)

Evharistija je dejanje ljubezni v najodličnejšem pomenu besede, ker je Očetov dar: je sam Sin. (Giovanni Martinico)

Kdor pristopa k evharistiji, že s tem razglaša, da je združen s Kristusom in povezan z njegovimi udi. (sv. Tomaž Akvinski)

Gospod je zato, da se nikdar ne bi oddaljil od svojih in bi jih napravil deležne svoje velike noči, postavil evharistijo kot spomin svoje smrti in svojega vstajenja ter svojim apostolom naročil, naj jo obhajajo do njegove vrnitve. (Katekizem Katoliške Cerkve)

Bratovska edinost, ki nastopi po evharističnem bogoslužju, je utemeljena v samem zakramentalnem delovanju, Nedosledno je verovati v to bratovsko edinost in ne pričevati zanjo. (sv. Ciprijan iz Kartagine)

Vse izročilo cerkve priznava v ubogih Kristusov zakrament, ki sicer res ni istoveten z resničnostjo evharistije, se pa z njo analogno in skrivnostno popolnoma ujema. (Pavel VI.)

Nisi vreden, da bi sprejel evharistijo, vendar jo potrebuješ! (sv. Janez Marija Vanney)

Evharistija je vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati izvir, iz katerega prihaja vsa njena krepost in moč. (Enzo Lodi)

Vernik, ki je prišel od evharistije, ne more mirno spati: nemiren je, ker je v njem Božji nemir, preplavlja ga strast do človeka. (Italijanska škofovska konferenca)

Udeležba pri Kristusovem telesu in njegovi krvi povzroči samo to, da se spreminjamo v tisto, kar jemljemo. (sv. Leon Veliki)

Bog je tako ljubil svet, da mu je dal Jezusa. Danes tako ljubi svet, da mu daje vas in mene, da bi bili njegova ljubezen. (bl. Mati Terezija iz Kalkute)

Kakor telesna hrana obnavlja izgubljene moči, tako evharistija krepi ljubezen, ki v vsakdanjem življenju teži k temu, da bi oslabela. (Katekizem Katoliške Cerkve)

Kristjani so po evharistiji deležni Jezusovega poslanstva: torej morajo sprejeti življenjski slog, ki je v tem, da so kruh, razlomljen za druge. (Philip j. Rosato)

Poklekniti pred evharističnim kruhom in vinom pomeni, da smo pripravljeni sprejeti odrešenje, ki prihaja v konkretnosti edinstvenega zgodovinskega, absolutnega in neizbrisljivega dogodka: Jezusa iz Nazareta. (Giuseppe Betori)

Občestvo svetnikov v troedinem Bogu po evharistiji prestopa meje prostora in časa in vključuje vernike, ki že imajo v posesti nagrado v nebeški domovini, tiste, ki so v plamenih zadoščevanja, in tiste, ki so še romarji na zemlji. (Leon XIII.)    

Oltarni zakrament je živi povzetek celotnega katoliškega verovanja. (sv. Janez XXIII.)

V evharistiji se razodeva osnovni zakon vsakega živega bitja: da vse izvira iz Boga in se k njemu vrača. (Johannes Betz)

Eno samo dobro prejeto obhajilo nas je sposobno spremeniti v svete in popolne. (sv. Frančišek Saleški)

Ko je Jezus hotel izpolniti obljubo, ki jo je dal apostolom, da bo ostal z ljudmi do svojega poslednjega prihoda, je sklenil, da bo ostal z njimi v najbolj nenavadni in najbolj temni skrivnosti: v evharističnih podobah. (Blaise Pascal)

S tem zakramentom vračamo med ljudi tistega Boga, ki se mnogim zdi skrit, a si je izbral, da ostane z nami v vseh urah življenja, tudi v najbolj tragičnih. (Giacomo Biffi)

Evharistija je radostno srečanje s prijateljem, ki je vedno na razpolago in h kateremu pridemo, kadar hočemo, ne da bi se nam bilo treba vnaprej napovedovati. (Wilhelm Muhs)

Ko se hranimo z Jezusovim telesom in njegovo krvjo, postajamo njegovo telo in njegova kri. Vendar nas lahko njegov Duh oživlja in vlada v nas samo toliko, kolikor smo udje njegovega telesa. (sv. Terezija Benedikta od Križa)

Vsakodnevno lomljenje evharističnega kruha je dinamično središče vsega našega življenja in vir vseh apostolskih pobud. (Iz Pravila Misijonark ljubezni)

Gospod, kolikokrat smo se zavedeli tvoje prisotnosti, ti govorili in te prišli obiskat? Kolikokrat ostajaš sam, mi pa se gibljemo okrog tebe, hodimo pod tvojim pogledom in te ne opazimo? Koliko ur, koliko noči, koliko dni ostajaš sam v tabernaklju? Jezus, daj, naj bo tvoje evharistično življenje tudi moje! (Emilia Tamisier)

Naš kruh je Kristus, ki je dejal: »Jaz sem živi kruh, ki je prišel iz nebes«. (Kromatij iz Ogleja)

Obhajilo je kakor učlovečenje Božje ljubezni v vas in žerjavica, ki vas bo ogrevala čez dan. (Peter Julijan Eymard)

Jezus ne prihaja vsak dan z nebes zato, da bi bil v zlatem ciboriju, ampak da bi našel druga nebesa, ki so mu neskončno bolj dragocena kakor prva: nebesa naše duše, ustvarjene po njegovi podobi. (sv. Terezija Deteta Jezusa)

Velika Jezusova ljubezen do nas ga je nagnila, da je ustanovil ta zakrament in v njem nam je v nenehno tolažbo, pomoč, oporo… in v njem se res žrtvuje. (Luigi Biraghi)

Prepričana sem, da nam zadošča eno samo obhajilo, da nas napravi bogate. Kaj naj potem rečem o številnih obhajilih? (sv. Terezija iz Avile)

Evharistija je veliko razodetje Kristusove prisotnosti v zgodovini odrešenja. (Gianfranco Ravasi)

V obhajanju evharistije se ponavzočujeta zmaga in zmagoslavje Jezusove smrti. (Konstitucija o svetem bogoslužju)

Evharistija je zdravilo nesmrtnosti, protistrup za smrt, hrana večnega življenja v Jezusu Kristusu. (sv. Ignacij Antiohijski)

Dodatne informacije