• Natisni

VZKLIKI PRESVETEMU REŠNJEMU TELESU

 

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

 

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

 

Bog Oče nebeški, – usmili se nas

Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Trojica, en sam Bog

 

Jezus, ki si najsvetejšem zakramentu resnično navzoč

Jezus, živi kruh, ki si prišel iz nebes

Jezus, skriti Bog in Zveličar

 

Jezus, nekrvavi dar nove zaveze

Jezus, dar sprave za žive in mrtve

Jezus, nedolžno Božje jagnje

 

Jezus, kruh angelov

Jezus, naša dragocena dušna hrana

Jezus, vez ljubezni in miru

 

Jezus, moč in sladkost čistih duš

Jezus, studenec vseh milosti

Jezus, tolažba žalostnih

 

Jezus, pribežališče grešnikov

Jezus, moč slabotnih

Jezus, zdravilo bolnikov

 

Jezus, popotnica tem, ki gredo v večnost

Jezus, poroštvo večnega življenja

Jezus, večno veselje izvoljenih

 

Bodi nam milostljiv – prizanesi nam, o Jezus

Bodi nam milostljiv – usliši nas, o Jezus

Nevrednega prejemanja najsvetejšega zakramenta – reši nas, o Jezus

 

Poželenja mesa

Poželenja oči

Napuha življenja

 

Vseh grešnih priložnosti in nevarnosti

Vsake lahkomiselnosti srca

Vsake mlačnosti do bližnjega

 

Vsega greha

Večne smrti

 

Po svojem učlovečenju

Po svojem bridkem trpljenju in svoji smrti

Po svoji neskončni želji in srčni ljubezni, s katero si nam podaril svoje telo in kri za hrano in pijačo

Po svoji neizmerni ponižnosti, s katero si učencem umival noge

Po peterih ranah svojega presvetega telesa

Po presveti krvi, ki si nam jo zapustil na oltarju

 

Mi, ubogi grešniki – prosimo te, usliši nas

Pomnoži in ohrani našo vero v najsvetejši zakrament

Uniči v nas vse, kar je grešno in zate žaljivo

 

Okrepi in ohrani nas v svoji milosti

Varuj nas pred zalezovanjem hudega duha

Očisti in posveti naša srca s svojo milostjo

 

Podeli nam obilne sadove najsvetejšega zakramenta

Po najsvetejšem zakramentu nas združi v svoji ljubezni

Obudi nam hrepenenje, da te bomo pogosto prejemali v svetem obhajilu

 

Daj nam milost, da bomo vedno dobro pripravljeni pristopali k svetem obhajilu

Ob koncu življenja nas razsvetli in okrepi s sveto popotnico

V smrtnem boju nas ne zapusti

 

Podeli nam srečno zadnjo uro

Poslednji dan nas obudi k večnemu življenju

 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.

 

Molimo. Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu svete evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Naj svete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.