BOŽJA BESEDA V ŽIVLJENJU SV. FRANČIŠKA ASIŠKEGA

 

Odlomek iz SP: Iz 55,6-11 BOŽJA BESEDA JE ŽIVA

 

Ko občudujemo sv. Frančiška Asiškega, se Bogu zahvaljujemo zanj, želimo hoditi po njegovi poti in se mu priporočamo za pomoč, ne smemo pozabiti, da je Frančišek postal to, kar je, zato, ker je pustil, da Božja beseda vstopi v njegovo srce in ga začne preoblikovati.

Frančišek je bil evangeljski človek, človek, ki je živel iz Božje besede. Zanj je bilo življenje po evangeliju edini pravi način oznanjevanja Božje besede. Nihče namreč ne more oznanjati Božje besede, če je ni prej poslušal, razumel in privzel (sprejel v svoje življenje).

Bistveno je torej poslušanje… Potrebno je pustiti Besedo, da počasi prodira v notranjost.

1 Cel 22: »…nikdar ni bil gluh poslušalec evangelija, temveč je vse, kar je slišal, ohranil v spominu in neprestano iskal poti, kako naj slišano dobesedno uresniči.«

Lahko rečemo, da je vse Frančiškovo življenje izhajalo iz srečevanja z Božjo besedo. Hrepenel je po združitvi s Kristusom, ki ga je iskal in našel v Božji besedi.

Lep izraz moči Božje besede in vpliva, ki jo je imela na Frančiškovo življenje so tudi Frančiškovi spisi. Med njimi skoraj ne najdemo spisa (razen nekaj krajših), v katerem ne bi bil vključen vsaj del svetopisemskega besedila. V vseh spisih sv. Frančiška se tako nahaja 481 svetopisemskih mest (218 SZ in 263 NZ). Najlepši dokaz prepletenosti Frančiškovega življenja z Božjo besedo je Molitveno bogoslužje Gospodovega trpljenja, v katerem si sledi nekaj čez 150 (156) svetopisemskih citatov, ki jih je Frančišek sam izbral in razporedil. Večinoma so citati iz psalmov, vendar so med njimi tudi vrstice iz evangelijev ter drugih delov Stare in Nove zaveze. Ne smemo spregledati, da gre za Frančiškovo privatno molitev, ki pa je popolnoma potopljena v Sveto pismo. Še lepša pa je zato, ker Frančišek uporablja psalme na kristološki način: od 15tih (njegovih) psalmov jih je kar 11 oblikovanih kot Jezusova molitev Očetu. Na ta način se je Frančišek po Božji besedi povsem potopil v Kristusa.

Drugi primer prepletenosti Frančiškovega življenja z Božjo besedo pa je Nepotrjeno vodilo iz leta 1221. V njem je 126 citatov iz Svetega pisma in nekateri med njimi raztezajo skoraj čez celotna poglavja, tako da se zdi, kot da bi Frančišek kar prepisoval Sveto pismo (primer: XXII. poglavje Opominjanje bratov- vrstice 9 do 55 – PREBERI!)

Za Frančiška je bila Božja beseda Obličje. Jezus Kristus. In s sprejemanjem ali zavračanjem Božje besede, gre v bistvu za sprejemanje ali zavračanje Gospoda samega. Poznavanje Božje besede, Svetega pisma je torej poznavanje Jezusa Kristusa (kot je 800 let pred sv. Frančiškom jasno povedal sv. Hieronim)

1 Cel 84: »njegovo najvišje hrepenenje, njegova poglavitna želja, njegova najtrdnejša odločitev je bila vedno popolno uresničevati sveti evangelij in zvesto, z vso budnostjo in z vsemi močmi duše in srca posnemati zglede našega Gospoda Jezusa Kristusa. Neprenehoma je premišljeval Gospodove besede in nikdar ni izgubil izpred oči njegovih dejanj…«

Božja beseda je Frančiška vedno znova spravila v gibanje, k dejanjem (že od začetka poklica dalje). Zanj je bilo Sveto pismo VELIKO BOLJ ŽIVLJENJE KOT NAUK.

 

Nekateri utrinki iz FF:

 

FF 156 – 7. opomin – duh Besede poživlja tiste, ki se jo trudijo uresničevati…

FF 781 (2 Cel 195) – svarilo tistim, ki SP preučujejo, a ne živijo

FF 224-225 (Pismo celotnemu Redu) – spoštovanje Božje besede

FF 1187 (LM XI,1) – Frančišek je imel rad preučevanje SP

FF 2705 – raztrgal je NZ, da je lahko vsak brat preučeval SP

FF 252 – Pismo bratu Antonu

FF 689 (Cel 102) – »Frančiškova metoda branja SP« (neverjetno dobro je razumel SP (poučen od Svetega Duha); vse, kar je prebral v SP, si je vtisnil v srce (kakor Marija); spomin je imel popolnoma na razpolago za BB (pozor na TV in druge stvari (C. M. Martini)); poslušal s srcem, pobožnostjo; najbolj rodovitno je takšno branje in ne iskanje različnih učenih razlag; na ta način je od človeške modrosti prešel v Božjo modrost; z enim samim stavkom je tako lahko reševal največje uganke…

FF 690 – pogovor z doktorjem iz OP

FF 1609 – branje SP bolnemu Frančišku (blaženje bolečin)

FF 1646 sl. – ne znanje, ampak molitev rešuje (molitev ubogih bratov…)

 

 

BOŽJA BESEDA V SPISIH SVETEGA FRANČIŠKA:

 

V molitvah:                                               181 x SZ               29 x NZ

V pismih:                                                    18 x SZ                62 x NZ

V duhovnih spodbudah:                              7 x SZ                43 x NZ

V Vodilih:                                                   11 x SZ              127 x NZ

V zadnjih priporočilih:                                 1 x SZ                  2 x NZ

SKUPAJ                                                  218 x SZ               263 x NZ

 


Dodatne informacije