Devica in mati Marija,

Sveti Duh te je vodil,

da si v globini svoje ponižne vere

sprejela Besedo življenja

in se povsem darovala Bogu.

Pomagaj nam izreči našo privolitev

v nujnosti, ki je silnejša kakor kdajkoli,

da bomo oznanjali Jezusovo blagovest.

 

Ti si, napolnjena s Kristusovo navzočnostjo,

prinesla veselje Janezu Krstniku,

da je zavriskal v naročju svoje matere.

Ti si, prepolna veselja,

zapela hvalnico čudovitih Božjih del.

Stanovitno si vztrajala pod križem

v neomajni veri

in sprejela veselo tolažbo vstajenja.

Zbrala si učence

v pričakovanju Svetega Duha,

da je mogla nastati misijonarska Cerkev.

 

Izprosi nam novo vnemo Vstalega,

da bomo vsem prinašali evangelij življenja,

ki premaga smrt.

Daj nam sveto drznost za iskanje novih poti,

da bo do vseh prišel dar lepote,

ki nikoli ne ugasne.

 

Ti, Devica poslušajočega srca in premišljevanja,

mati ljubezni, nevesta večne svatbe,

posreduj za Cerkev, katere najčistejša podoba si,

da se ne bo nikoli zapirala ali opešala

v svoji gorečnosti pri graditvi Božjega kraljestva.

 

Zvezda nove evangelizacije,

pomagaj nam, da bomo svetili

v pričevanju občestva,

služenja, izpovedujoče in velikodušne vere,

pravičnosti in ljubezni do ubogih,

da bo veselje iz evangelija

prispelo do koncev zemlje

in da nobeno obrobje ne bo brez njegove svetlobe.

 

Mati živega evangelija,

vir veselja za male,

prosi za nas.

 

Amen. Aleluja!

 

(iz apostolske spodbude papeža Frančiška Veselje evangelija)

 


Dodatne informacije