Ob odlomku iz evangelija po Marku 5,21-43

»TVOJA VERA TE JE REŠILA!«

 »NE BOJ SE, SAMO VERUJ!«

 

EVANGELIJ: Primera dveh velikih trpljenj – očeta, ki mu umira hčerka, in žene, ki je bolna 12 let.

...

Oče nas tako ljubi, da dopusti celo naše trpljenje – čeprav se njegovo Očetovsko srce trga ob tem – da bi začeli verovati. Vera je namreč vstopnica v večno življenje. Vera je zaupanje v Boga. Verovati pomeni živeti iz odnosa z Bogom in se ne zanašati na svoje lastne moči. Če lahko v tem življenju s svojimi močmi marsikaj naredimo – čeprav ob tem moramo vedeti, da je vse kar smo, kar zmoremo in kar imamo Očetov dar ljubezni – pa v večnost ne moremo z lastnimi močmi.

In večnost se začenja zdaj!

Vsak trenutek našega življenja, ki ga živimo v veri, upanju in ljubezni se že sedaj preliva v večnost!!!

 

Prd 3,9-14         Kakšen dobiček ima, kdor dela, od tega, da se trudi? Videl sem opravilo, ki ga Bog daje ljudem, da se ubadajo z njim: dela vse lepo ob svojem času, tudi večnost jim je položil v srce, da človek dela, ki ga je Bog naredil, ne more doumeti od začetka do konca. Spoznal sem, da ni dobrega v njih, razen da se veselijo in delajo dobro v svojem življenju. Tudi to, da človek jé in pije in se veseli dobrega pri vsem svojem trudu, je Božji dar. Spoznal sem, da vse, kar Bog dela, ostane na veke.

Ef 2,10                 Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.

 

VEČNO ŽIVLJENJE JE MOŽNO SAMO V KRISTUSU:

1.             Jn 3,15                 da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje.

2.            Jn 3,16                 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.

3.            Jn 3,36                               Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza.«

4.           Jn 5,24                               Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje.

5.            Jn 6,40               Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan.«

6.           Jn 6,47                               Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje.

 

Psalm 107 (106) - Zahvalna pesem odrešenih

 

1 Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,

ker na veke traja njegova dobrota.

2 Naj govorijo GOSPODOVI rešenci,

ki jih je odkupil iz nasprotnikove roke

3 in jih je zbral iz vseh dežel:

z vzhoda in zahoda, s severa in juga.

5 Bili so lačni in žejni, njihova duša v njih je omagala.

6 V svoji stiski so vpili h GOSPODU, iz njihovih tesnob jih je rešil:

7 vodil jih je po pravi poti, da so šli proti naseljenemu mestu.

10 Nekateri so bivali v temi in smrtni senci, jetniki bede in železja,

11 ker so se upirali Božjim besedam in so zasmehovali sklep Najvišjega.

12 Srce jim je ponižal z mukami, spotaknili so se, pa ni bilo pomočnika.

13 V svoji stiski so vpili h GOSPODU, iz njihovih tesnob jih je rešil:

14 potegnil jih je iz teme in smrtne sence, pretrgal jim je spone.

17 Neumni so zaradi poti svojega hudodelstva, zaradi svojih krivd so trpeli muke.

18 Vsako jed je mrzila njihova duša, dospeli so do vrat smrti.

19 V svoji stiski so vpili h GOSPODU, njihovih tesnob jih je odrešil:

20 poslal je svojo besedo in jih ozdravil, potegnil jih je iz njihovih jam.

23 Tisti, ki so z ladjami odpluli na morje, da bi trgovali na velikih vodah,

24 tisti so videli GOSPODOVA dela in njegove čudeže v vrtincu.

25 Rekel je, in je vzdignil veter, nevihto, ki je visoko dvignila valove.

26 Vzpenjali so se do neba, spuščali do brezen, njihova duša je v nesreči drhtela.

27 Opotekali so se in omahovali kakor pijani, vsa njihova modrost je bila pogoltnjena.

28 V svoji stiski so vpili h GOSPODU, iz njihovih tesnob jih je izpeljal.

29 Vihar je spremenil v tišino, utihnili so valovi.

30 Razveselili so se, da so se pomirili, vodil jih je v pristanišče po njihovi želji.

31 Naj se zahvaljujejo GOSPODU za njegovo dobroto,

za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom.

43 Kdor je moder, bo na te reči pozoren;

naj ljudje dojamejo GOSPODOVE dobrote.

 

PRIMERI:

-          ga. N. – padla in si poškodovala hrbtenico – našla pot k Jezusu in sedaj vsa srečna živi iz vere vanj;

-          ga. I. – tik pred ločitvijo od moža – ob spodbudi duhovnika poglobila svojo vero v Jezusa in zakon je ponovno vzcvetel;

-          sam sem ob atijevem trpljenju dozorel v veri do te mere, da sem se lahko odzval na Gospodov klic in postal kapucin in duhovnik;

-          IN ŠE IN ŠE … (sv. Ignacij Loyolski – ranjen; sv. Terezija Velika – bolna; s. Frančišek – v ječi; …)

 

Laura Story

BLAGOSLOVI

 

Molimo za blagoslove,

molimo za mir,

za tolažbo našim bližnjim, za varstvo, ko spimo.

Molimo za ozdravljenje, za blagostanje,

molimo, da bi tvoja mogočna roka ublažila naše trpljenje.

In vendar ti slišiš vsako ubesedeno potrebo,

a nas preveč ljubiš, da bi nam dal zgolj majhne stvari.

 

Kaj pa če tvoji blagoslovi prihajajo preko dežnih kapelj,

kaj če tvoje zdravljenje prihaja preko solz,

kaj pa če je potrebno tisoč neprespanih noči, da se zavemo, da si nam blizu.

Kaj pa če so preizkušnje tega življenja

tvoje milosti pod preobleko.

 

Molimo za modrost.

da bi slišali tvoj glas.

Jezni jokamo, ko ne čutimo, da si nam blizu.

Dvomimo v tvojo dobroto, dvomimo v tvojo ljubezen,

kot da niso dovolj vse obljube, ki nam jih daješ v svoji sveti Besedi.

 

In vendar ti slišiš vsako prošnjo iz obupa

in hrepeniš, da bi mi imeli vero, da bi verjeli.

 

Ko nas izdajo prijatelji,

ko se zdi, da zmaguje tema,

da ta bolečina opominja to srce,

da to ni naš dom.

 

Kaj pa če tvoji blagoslovi prihajajo preko dežnih kapelj,

kaj če tvoje zdravljenje prihaja preko solz,

kaj pa če je potrebno tisoč neprespanih noči, da se zavemo, da si nam blizu.

Kaj če so moja največja razočaranja in bolečine tega življenja

razodetje večje žeje, ki je ta svet ne more potešiti,

In kaj če so preizkušnje tega življenja: dež, nevihte, najtežje noči,

tvoje milosti pod preobleko.

 

 

Dodatne informacije